Johan Nordenankar

Johan Nordenankar

Sjömätningsfartyg, sjösatt 1979.
Hon är inte ett örlogsfartyg i egentlig bemärkelse. Men hon har seglat en tid under örlogsflagg
och varit bemannad med personal från flottan. Numera har flottans ansvar för Sjöfartsverkets
sjömätningsfartyg upphört.
Hastighet 15 knop.
Längd 64, bredd 14 och djupgående 4,1 meter.
Utrangerad 1998.
Besättning 62 man.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg och från baksidan av vykortet, som getts
ut av Sjöfartsverkets tryckeri.

Tillbaka
Till startsidan