Nordenskjöld

Nordenskjöld

Jagare, sjösatt 1926 och levererad 1927.
Hastighet 35 knop(36,9 vid provturren) .
Längd 91 meter, bred 8,8 meter och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kanoner, två 40 mm lvkan, sex torpeder, 18 sjunkbomber och 20 minor.
Besättning 119.
I början på 1950-talet byggdes hon om till ubåtsjaktfartyg, fregatt. Torpedtuberna togs bort och bestyckningen ändrades.
Episod. Under 1942 eskorterade örlogsflottan handelsfartygen under deras färd längs ostkusten. Nordenskjöld deltog i den verksamheten. Många insidenter inträffade. Läs om en här!
Utrangerades 1963. Användes som målfartyg och skrotades 1964.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Citatet är från boken Jagare av Curt Borgenstam mfl. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan