Nordkaparen

Nordkaparen

Ubåt som sjösattes 1961 och levererades 1962.
Hastighet 17/20 knop.
Dykdjup 150 meter.
Längd 69,3, bredd 5,1 och djupgående 4,84 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT.
Besättning 36 man.
Utrangerad 1988. Sedan 1993 bevaras hon för eftervärlden som museiubåt vid Göteborgs Maritima Centrum.
Nordkaparen har egen hemsida med mycket bilder m m. Länk dit

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden är från ett privat arkiv.

Tillbaka
Till startsidan