Norrköping

Norrköping

Jagare, sjösatt 1940 och levererad 1941.
Hastighet 39 knop.
Längd 94,6, bredd 6,9 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kan, sex 25 mm lvakan, två 8 mm ksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 16 sjb och 40 - 46 minor.
Besättning 130 man.

Episod: 1943 fick Norrköping sitt namn inristat i kustflottans bragdkanna. Läs ett referat av händelsen såsom den sammanfattas i boken Jagarna genom att klicka här!
Utrangerades 1965. Hon användes sedermera som målfartyg och sänktes utanför Blekingekusten i slutet av 1970-talet.

Uppgifterna är hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Citatet är taget från boken Jagare av Curt Borgenstam mfl. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan