Nybroviken

Nybroviken

En ovanlig bild, som visar en del av Stockholms örlogsstations hamnområde. Här finns bl a många
militära fartyg såsom jagare, minsvepare och ubåtar samt isbrytare m fl. Den jagaren som ligger till
vänster på bilden och längst in i Nybroviken är Hälsingland och den stora ljusa båten som ligger
främst är ubåtsmoderfartyget Patricia och bredvid henne finns ett par ubåtar.
   Den gata eller allè, som syns till höger i bild är Strandvägen. Här har under krigsåren många
flottister promenerat hem till sitt fartyg när det låg på varvet för översyn eller reparation. På
den tiden fanns en varvsport på andra sidan Djurgårdsbron, vilken öppnades för insläpp på vissa
tider under kvällar och nätter.

Vykortet har getts ut av Ultraförlaget A.B.-Solna. Foto: T. Lindeberg

Tillbaka
Till startsidan