Odendy.jpg (68313 bytes)

Oden

Statsisbrytare, sjösatt 1989.
Hon är inte ett örlogsfartyg i egentlig bemärkelse. Men hon har seglat under örlogsflagg och varit
bemannad med personal från flottan, vilket är motivet till att hon redovisas här.
Hastighet 16 knop.
Längd 93, bredd 29 och djupgående 7 meter.
Bestyckning fyra 40 mm, 2 hkp.
Det har funnits ytterligare en statsisbrytare med namnet Oden. Hon sjösattes 1957 och utrangerades 1988.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto: Larry Larsson, U.S Navy. Wikimedia Commons, puplik domain.

Tillbaka
Till startsidan