Orion

Orion

Signalfartyg, byggt på Kockums varv och sjösatt 1984.
Längd 61,2, bredd 11,7 och djupgående 3,8 meter.
Hastighet 12 knop.
Besättning 30 man.
Regeringen har i april 2010 beslutat att försvarsmakten får anskaffa ett nytt signalspaningsfartyg
som ersättare för Orion, som dels närmar sig slutet på sin livslängd, dels inte till fullo uppfyller
dagens regelverk för fartyg.

Uppgifterna hämtade från Wikipedia. Länk dit
Foto Boatbuilder, Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan