Perseus

Perseus

Torpedbåt, sjösatt 1950.
Längd 48, bredd 5,8 och djupgående 1,6 meter.
Bestyckning fyra 45 cm TT och två 40 mm lvakan.
Besättning 33 man.
Hon byggdes som ett försöksfartyg då man ville ha ett större och uthålligare
fartyg än tidigare motortorpedbåtar som kunde samoperera med kryssare och jagare utomskärs.
Erfarenheterna från Perseus användes för Plejadklassen, som beställdes 1954.
Utrangerad 1967.


Uppgifterna hämtade från Wikipedia. Länk dit
Foto:Pressbild före 1959. Public domain.

Tillbaka
Till startsidan