Patricia

Patricia

Depåfartyg eller ubåtsdepåfartyg. Sjösatt 1926.
Patricia var ett elegant passagerarfartyg, som tillhörde Svenska Lloyd. Under våren 1940
hyrde staten henne för att deltaga i hämtningen av de i Italien köpta jagarna. Senare samma år
köptes hon och byggdes om till ubåtsdepåfartyg. Omändringen av Patricia föranledde ett flertal
insändare i dagspressen, vilka ondgjorde sig över denna luxuösa förläggning. Titta på
några bilder från tiden som civilt fartyg genom att klicka här.
Något lyxfartyg blev hon dock inte men väl ett utomordentligt väl lämpat skepp. En målsättning
för de fartyg som uttogs till depåfartyg var, att de skulle ha så stark bordläggning att de kunde utnyttjas
som målfartyg för övningstorpeder. I det avseendet var Patricia särskilt lämpad. Torpederna skulle passera
under målfartyget. Dessvärre träffades Patricia vid ett tillfälle av en övningstorped som gick rakt genom
skrovet. Torpeden fastnade dock i hålet och Patricia kunde för egen maskin gå in till sin bas.
Hastighet 15 knop.
Längd 102, bredd 14,5 och djupgående 6,1 meter.
Bestyckning åtta 40 mm lvkan.
Besättningen uppgick till cirka 500 inklusive utbåtsbesättningarna.
Episod. Vid hämtningen av de i Italien inköpta jagarna 1940 blev hemfärden dramatisk. Läs här vad som hände!
Hon användes ända fram till 1971 som depå- och målfartyg för kustflottans ubåtsflottilj.


Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Uppgifterna om pressreaktionerna och torpederingen är ur boken Det svenska ubåtsvapnet 1904 - 2004. Dramatiken på Färöarna är hämtad ur boken FRÅN GYLFE TILL SMYGE av Jan Linder. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan