Psilander

Psilander

Torpedkryssare sjösatt 1899 och levererad 1900.
Hastighet 19 knop.
Längd 69,2, bredd 8,3 och djupgående 3,3 meter.
Bestyckning två 12 cm kanoner, fyra 57 mm kanoner, en 38,1 cm undervattens TT.
Besättning 104 man.
Episod. Under åren 1933-1935 nyttjades hon för kadettutbildningen. Då inträffade en händelse som är värd att referera, ty den återger tonen i ordergivningen på hög nivå under 1930-talet. Klicka här!
Utrangerad 1937. Därefter utnyttjades hon som målfartyg och sänktes vid torpedprov 1939.

Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Referatet är hämtat ur boken Kryssare av Curt Borgenstam, Per Insulander och Bertil Åhlund. Utgivaren av bilden har betecknat den Marina. 08112

Tillbaka
Till startsidan