Puke

Puke

Jagare, sjösatt i Italien 1926 och köpt av Sverige 1940.
Hastighet 35 knop.
Längd 85,3, bredd 8,6 och djupgående 2,8 meter.
Bestyckning fyra 12cm kan, två 40 mm lvakan, två 13,2 mm lvksp. fyra 45,7 cm TT, 30 minor.
Besättning 133 man.
Utrangerades 1947 och skrotades 1949.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föraningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan