Västerevik

Västervik

Torpedbåt och sedermera robotbåt, sjösatt 1974, levererad 1975.
Hastighet 40 knop.
Längd 43,6 bredd 7,1 och djupgående 2,4 meter.
Bestyckning en 57 mm allmkan, två ksp, sex 53,3 cm TT för typ 613, två 57 mm lysraketställ och 30 minor.
Besättning 30 man.
Utrangerad 1998. Enligt litteraturen överfördes hon dock redan 1995 till Marinmuseum i Karlskrona. Det lär
för övrigt vara ombord i Västervik som förhören med den sovjetiske ubåtskaptenen Gusjin ägde rum efter
ubåt 137:s grundstötning i Karlskrona skärgård 1981.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Koster, Wikimedia Commons, publik domain.

Tillbaka
Till startsidan