----------------------------------------- Fartygsregister
Ronnebygatan

Ronnebygatan

Huvudstråket i Karlskrona en vacker sommardag under tidigt 1940-tal. År 1887
drabbades Karlskrona centrum av en förödande brand. Ronnebygatan återuppbyggdes
därefter med ståtliga stenhus som framgår av bilden. Under 1960-talet ledde emellertid
varuhusbyggen här till en omild sanering och Ronnebygatan är numera delvis gågata.

Kortet utgivet av Axel Mentelius Bokhandel Karlskrona.

Tillbaka
Till startsidan