Rota

Rota

Kanonbåt, byggd på Bergsunds varv och levererad 1878.
Hastighet 13,4 knop.
Längd 55,0, bredd 8,05 och djupgående 2,82 meter.
Bestyckning en 27,4 cm kanon, en 12,2 cm kanon, två 12 mm tiopipiga
ksp.
Besättning 71 man.
Hon berövades sin bestyckning 1906. 27,4 cm kanonen finns i dag till beskådande utanför
Sjöhistoriska museet i Stockholm. Från 1907 användes hon som sjömätningsfartyg
och tjänstgjorde desssutom en tid som gnistfartyg. 1918 försågs hon med minräls för
minutläggning och tjänstgjorde vid mineringsdivisionen. Hon användes senare bl a av
sjökrigsskoleavdelningen. Efter utrangeringen 1928 sänktes hon 1929 som skjutmål av
pansarskeppet Drottning Viktoria.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Marina 08076.

Tillbaka
Till startsidan