Sjöhästen

Sjöhästen

Ubåt som sjösattes 1940 och levererades 1941.
Hastighet 16/9 knop.
Dykdjup 100 meter.
Längd 64,2, bredd 6,4 och djupgående 3,4 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT, två 53,3 cm däckstuber, två 40 mm lvakan och två ksp.
Besättning 32 man.
Utrangerad 1963 och såld samma år för skrotning i Ystad.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan