Kanonbåten Svensksund
Svensksund som Sjömätningsfartyg

Svensksund

Kanonbåt
Fartyget byggdes och sjösattes 1891.
Hastighet 12 knop.
Längd 38,3 bredd 7,87 och djupgående 3 meter.
Bestyckning fyra 57 mm kan.
Besättning 46 man.
Hon blev känd i samband med Andrées ballongfärd 1897 då hon förde expeditionen till Danskön. Hon fick också uppdraget att föra hem stoftet efter polarhjältarna André, Frankel och Strindberg. Bilden visar när hon ankommer till Göteborg den 27 september 1930 då massor av människor mötte upp på kajen.
Utrangerad 1942.

Under mellankrigstiden byggdes hon om - bilden till höger - och utnyttjades som sjömätningsfartyg av
Sjöfartsstyrelsen men efter 1942 inkallades hon åter och utnyttjades som hjälpfartyg till krigsslutet,


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Den övre bilden utgiven av
AB Göteborgs Konstförlag och den nedre bilden av Marina 08079-b.

Tillbaka
Till startsidan