Smyge

Smyge

Försöksfartyg i svenska marinen för att studera effekten av smygtekniken. Skrovets form gör
att den blir svårare att se på radar. Erfarenheterna från Smyge låg till grund för ett nytt och
större projekt, ytstridsfartyg 2000, som utvecklades till korvett typ Visby.
Byggd på örlogsvarvet i Karlskrona och sjösatt 14 mars 199l.
Längd 27, bredd 7,6 och djupgående 1,8 meter.
Bestyckning en 40 mm kanon, två robot 15 och två 40 cm TT.
Ombyggd till övningsplattform för rökdykare.

Uppgifterna hämtade från Wikipedia. Länk dit.
Foto CDR. Nathan Jones,Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan