Södermanland

Södermanland

Ubåt, tillhörande Västergötland-klassen, sjösatt 1988 och levererad 1989.
Hastighet 11/20 knop.
Dykdjup 300 meter.
Längd 48,5, bredd 6,1 och djupgående 5,6 meter.
Bestyckning sex 53,3 cm TT, tre 40 cm TT och 22 minor.
Besättning 28 man.
Västergötland-klassen har ett skrov som är tillverkat av seghärdat, höghållfast stål. Södermanland
samt Östergötland, som tillhörde samma klass, genomgick 2002 halvtidsmodernisering och fick
därvid ett luftoberoende tillsatsmaskineri baserat på Sterlingteknik vilket påtagligt förbättrar
ubåtens uthållighet. Moderniseringen har också inneburit att längden ökat till 60,4 meter och besättningen
har reducerats till 20 man. Efter moderniseringen benämns nämnda ubåtar typ Södermanland.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg.
Foto Poxmar, Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan