Springaren

Springaren

Ubåt som sjösattes 1961 och levererades 1962.
Hastighet 17/20 knop.
Dykdjup 150 meter.
Längd 69,3, bredd 5,1 och djupgående 4,84 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT.
Besättning 36 man.
Utrangerad 1987. Hon användes sedan som målfartyg i bottenläge och skrotades på Muskö örlogsvarv 1999.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden är från Kockums arkiv.

Tillbaka
Till startsidan