Stockholm

Stockholm

Jagare, sjösatt 1936 och levererad 1937.
Hastighet 39 knop.
Längd 94,6, bredd 6,9 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kan, fyra 25 mm lvakan, två 8 mm ksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 16 sjb och 40 - 46 minor.
Besättning 130 man.
Utrangerades 1964 och såldes till skrotning 1965.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flottta.
Tillbaka
Till startsidan