Svartlöga

Svartlöga

Minsvepare, typ fiskebåt, sjösatt och levererad 1964.
Hastighet 9 knop.
Längd 24, bredd 6,5 och djupgående 3,5 meter.
Bestyckning en 25 mm lvakan, en 40 mm lvakan.
Besättning 10 man.
Under 1985 - 1986 byggdes hon om till röjdykarbåt. Därefter byggdes hon om på nytt och fram
till 1991 utnyttjades hon som bojbåt.
Utrangerad 1998.
Såld 1999 till ett företag på västkusten. Hon har sedermera byggts om till bostadspråm.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Labbeu, Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan