Troligen torped-robotbåten Varberg

Varberg

Torpedbåt och sedermera robotbåt, sjösatt 2 februari 1974, levererad 14 juni 1974.
Hastighet 40 knop.
Längd 43,6 bredd 7,1 och djupgående 2,4 meter.
Bestyckning en 57 mm allmkan, två ksp, sex 53,3 cm TT för typ 613, två 57 mm lysraketställ och 30 minor.
Besättning 30 man.
Varberg utrangerades 1998.

Den här typen av båtar (Norrköpingklassen) moderniserades under första halvan av 1980-talet. Fartygen fick
ny spaningsradar, datorstött stridsledningssystem och radarspaningsutrustning. De försågs också med
målsökande torpeder. I samband därmed döptes fartygen om till robotbåtar, typ Norrköping och i
igenkänningsnumret ersattes T av R.
Robotbåtarna betraktades som mycket lyckade. Det är tveksamt om det någonstans i världen finns
vapensystem med samma höga klass på ett så litet fartyg.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Karlskrona Varvet AB och
producerad av E. Danielson AB Genevad.

Tillbaka
Till startsidan