Torped-robotbåt Piteå

Piteå

Torpedbåt och sedermera robotbåt, sjösatt 12 maj 1975, levererad 12 september samma år.
Hastighet 40 knop.
Längd 43,6 bredd 7,1 och djupgående 2,4 meter.
Bestyckning en 57 mm allmkan, två ksp, sex 53,3 cm TT för typ 613, två 57 mm lysraketställ och 30 minor.
Besättning 30 man.

Den här typen av båtar (Norrköpingklassen) moderniserades under första halvan av 1980-talet. Fartygen fick
ny spaningsradar, datorstött stridsledningssystem och radarspaningsutrustning. De försågs också med
målsökande torpeder. I samband därmed döptes fartygen om till robotbåtar, typ Norrköping och i
igenkänningsnumret ersattes T av R.
Robotbåtarna betraktades som mycket lyckade. Det är tveksamt om det någonstans i världen finns
vapensystem med samma höga klass på ett så litet fartyg.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden producerad av Marinstabens informations-
avdelning med reklam för anställning vid flottan.

Tillbaka
Till startsidan