T17

T17

Motortorpedbåt, som var byggd på Kockums och levererad 1941.
En av de fyra första svenskbyggda motortorpedbåtar som tillverkades
på licens från Bagliotto-varvet.
Hastighet 45 knop.
Längd 18,7, bredd 4,6 och djupgående 1,5 meter.
Bestyckning två 8 mm ksp, två 45,7 cm TT och sex sjb.
Besättning 8 man.
Utrangerades 1956. Hon såldes 1958 och byggdes om och har haft flera ägare. 1980 var hon registrerad som Loelei af Örebro.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan