T 28

T28

Motortorpedbåt, byggd på Kockums och levererad 1943.
Hastighet 49 knop, maxfart 53 knop.
Längd 20, bredd 5 och djupgående 1,5 meter.
Bestyckning en 20 mm akan, två 53,3 cm TT och sex sjb.
Besättning 9 man.
Utrangerad 1959. Därefter tjänstgjorde hon som målfartyg och såldes sedermera till köpare i Lidingö.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flottta.

Tillbaka
Till startsidan