thule.jpg (43919 bytes)

Thule

Statsisbrytare, sjösatt 1951.
Hon var inte ett örlogsfartyg i egentlig bemärkelse. Men hon seglade lång tid under örlogsflagg och var bemannad
med personal från flottan, vilket är motivet till att hon redovisas här.
Hastighet 15 knop.
Längd 57, bredd 15 och djupgående 4,9 meter.
Bestyckning tre 40 mm, l hkp.
Utrangerad och såld 1988.
Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan