Tordön

Tordön

Patrullbåt. Hon var det näst sista av de 16 fartyg som byggdes på varv i Norge.
Tillkomsten av dessa båtar var förorsakat av behovet att inom en allt snävare kostnadsram upprätthålla
ytattackfartygens numerär. Ett lämpligt tillfälle för anskaffning uppstod i början på 1970-talet, när Norge
krävde kompensation för sina stora köp av försvarsmaterial i Sverige.
Hastighet 30 knop.
Längd 36,6, bredd 6,3 och djupgående 1,7 meter.
Bestyckning en 57 mm allmkan, sex rb alt 24 minor, två 7,62 mm ksp, två lysraketställ och sjb.
Besättning 23 man.
Tordön är utrangerad och såld 2008 till The RCI Group Ltd.
Bilden visar halvdäck på Tordön, förtöjd vid Nya Varvet i Göteborg sommaren 1982. Utanför
ligger Tirfing m fl.

Uppgifterna om fartyget hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Dagjoh, Wikimedia
Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan