Trossö

Trossö

Stabs- och lagfartyg.
Hon byggdes i Finland 1984 och levererades till Sovjetunionen. Där tjänstgjorde hon
som forskningsfartyg i ett antal år. Svenska marinen köpte henne från Estland 1997 och använde
henne som underhållsfartyg i 3:dje sjöstridsflottiljen. Hon moderniserades och miljöförbättrades
på Falkvarv i Falkenberg 2003.
Hastighet 14 knop.
Längd 72, bredd 13 och djupgående 4,8 meter.
Bestyckning kulsprutor.
Besättning 61 man.
På hösten 2008 kom hon att ingå i den svenska beredskapsstyrka som skulle ingå i den
internationella operationen Atalanta, vilken pågick i Adenviken längs Afrikas östkust i skydd mot
pirater.
I oktober 2009 kom hon tillbaka till hemmahamnen Karlskrona. Hemtransporten skedde på lastfartyget
MVEide Transporter.

Uppgifterna hämtade från Wikipedia Länk dit.

Foto User.Xiziz(talk) Wikimedia Commons, publik domain.

Tillbaka
Till startsidan