Kustubåt,U3

Kustubåt, U3

En av de nio s k nummerubåtarna, som byggdes mitt under andra världskriget. Hon sjösattes 1942
och levererades 1943. Hon är en helsvensk konstruktion och byggd med ett helsvetsat tryckskrov.
Man har övergett den tidigare metoden med nitade skrov. Hon byggdes på Örlogsvarvet i Karlskrona.
Hastighet 14/9 knop.
Dykdjup 100 meter.
Längd 49,6 bredd 4,3 (5,3 med sponsonerna) och djupgående 3,8 meter.
Bestyckning tre 53,3 cm bogtuber, en 53,3 cm däckstub och en 20 mm lvakan. Däckstub och LV-pjäs togs
bort vid modifieringen 1953.
Besättning 26 man.
Utrangerad 1964. Hon tillhör emellertid de örlogsfartyg som har bevarats åt eftervärlden. Hon ligger
nu vid Sjöfartsmuseet i Malmö och är i princip i samma skick som hon var under sin aktiva tid i flottan.
Hennes besättning har en egen hemsida där det finns uppgift om visningstider och mycket, mycket mera. Klicka här.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden är producerad av E. Danielson AB. Genevad.

Tillbaka
Till startsidan