Ulven

Ulven

Ubåt som sjösattes 1930 och levererades 1931.
Hastighet 13,8/8,3 knop.
Dykdjup 60 meter.
Längd 66,2, bredd 6,6 och djupgående 3,6 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT , en 10,5 cm kan, en 25 mm ksp.
Besättning 33 man.
Utrangerad 8 augusti 1943. Hon förolyckades vid Stora Pölsan i Göteborgs norra skärgård
genom minsprängning den 15 april 1943 varvid hela besättningen omkom. Hon bärgades den
2 augusti samma år. Läs mera om olyckan på Wikipedia genom att klicka här.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan