Uttern

Uttern

Ubåt som sjösattes och levererades 1921.
Ubåten beställdes redan 1916 och byggdes av Örlogsvarvet i Karlskrona på licens
från A G Weser i Bremen, som hade stora erfarenheter från den tyska krigsproduktionen
av ubåtar. Men på grund av stora svårigheter att under kriget få in beställd material från
utlandet kunde inte kontraktstiderna hållas utan leveransen försenades fem år.
Hastighet 15,2/8,2 knop.
Dykdjup 60 meter.
Längd 57, bredd 5,8 och djupgående 3,0 meter.
Bestyckning fyra 45,7 cm TT och en 75 mm kan.
Besättning 31 man.
Utrangerad den 6 oktober 1944. Hennes öde därefter är okänt.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan