Uttern

Uttern

Ubåt som sjösattes 1958 och levererades 1960.
Hastighet 16/16 knop.
Dykdjup 150 meter.
Längd 65,8, bredd 5,1 och djupgående 5,0 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT och en 20 mm lvakan.
Besättning 37 man.
Episod: Uttern var nära katastrof 1960. Läs här om detta.
Uttern var den sista utbåten i Hajen-klassen och levererades från Kockums.
Utrangerad 1980 och såld till Odense för skrotning 1981.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Citatet hämtat ur boken Det Svenska ubåtsvapnet 1904 - 2004. Bilden är från Kockums arkiv.

Tillbaka
Till startsidan