Vargen

Vargen

Ubåt som sjösattes 1960 och levererades 1961.
Hastighet 17/20 knop.
Dykdjup 150 meter.
Längd 69,3, bredd 5,1 och djupgående 4,84 meter.
Bestyckning fyra 53,3 cm TT.
Besättning 36 man.
Utrangerad 1989. Vargen skrotades i Gävle 1993.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Foto Sveriges Flotta/Kungl
Örlogsmannasällskapet

Tillbaka
Till startsidan