Vidar

Vidar

Jagare, sjösatt 1909 och levererad 1910.
Hastighet 30 knop.
Längd 66,1, bredd 6,3 och djupgående 1,8 meter.
Bestyckning två 7,5 cm kan, fyra 57 mm kan, två 45,7 cm TT.
Besättning 69 man.
Episod: Hon gjorde tjänst under både första och andra världskriget.1943 nämns hon i anslutning till jagaren Norrköpings räddningsaktion av skeppsbrutna från den tyska ångaren Casablanca Läs citat härom.
Utrangerades 1947. Hon sjönk vid Märsgarn 1961 efter att ha använts som skjutmål.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Citatet är från boken Jagare av Curt Borgenstam mfl. Bilden är ett gammalt "POST CARD", som saknar uppgift om utgivare.
Tillbaka
Till startsidan