Visborg.

Visborg

Minfartyg sjösatt 1974 och levererat 1976.
Hastighet 16 knop.
Längd 92,4, bredd 14,7 och djupgående 4,0 meter.
Bestyckning tre 40 mm allmkan, en 57 mm lysraketpjäs och 300 minor.
Besättning 97 man.
Efter kustflottans upplösning 1999, blev hon lednings- och underhållsfartyg för 2:a ytstridsflottiljen.


Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven som reklamkort för Karlskrona Varvet AB av E Danielson AB.

Tillbaka
Till startsidan