Visby

Visby

Jagare, sjösatt 1942 och levererad 1943.
Hastighet 39 knop.
Längd 97,5, bredd 9,2 och djupgående 2,6 meter.
Bestyckning tre 12 cm kan, fyra 40 mm lvakan, fyra 20 mm lvkan, två 8 mm lvksp, sex 53,3 TT, två sjbf, två sjbk, 16 sjb och 40 - 46 minor.
Besättning 155 man.
Visby omklassades 1965 till fregatt. Hon utrangerades 1982 och användes som målfartyg för provskjutning med RBS 15 och såldes 1984 för skrotning i Spanien.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden är utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.
Tillbaka
Till startsidan