Visby, korvett

Visby

Korvett, byggd vid Kockums AB, sjösatt 2000.
Längd 72,8, bredd 10,4 och djupgående 2,4 meter.
Hastighet 40 knop.
Bestyckning en 57 mm allmkan, åtta RBS, raketpjäs typ ALECTO,
fyra 40 cm tp.
Besättning 43 man.
Uppmärksamheten kring Visby är stor, inte minst från internationellt håll. Bland andra har såväl den
amerikanska flottan som kustbevakningen planer på att satsa på fartyg med många av de egenskaper
som Visby besitter.

Uppgifterna hämtade dels ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg och dels från Wikipedia. Länk dit.
Foto Jelly, Wikimedia Commons, public domain.

Tillbaka
Till startsidan