Wachtmeister

Wachtmeister

Jagare, sjösatt 1917 och levererad 1918.
Hastighet 34 knop.
Längd 72, bredd 6,9 och djupgående 1,9 meter.
Bestyckning fyra 7,5 cm kan, två 6,5 mm ksp, sex 45,7 cm TT.
Besättning 85 man.
Utrangerades 1947. Hon såldes 1950 till en firma i Karlstad för skrotning

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Förlag O. B. Karlskrona.
Tillbaka
Till startsidan