ymer.jpg (18913 bytes)

Ymer

Statsisbrytare, sjösatt 1931.
Hon var inte ett örlogsfartyg i egentlig bemärkelse. Men hon seglade lång tid under örlogsflagg och var bemannad med personal från flottan, vilket är motivet till att hon redovisas här.
Hastighet 16 knop.
Längd 75, bredd 19 och djupgående 6,4 meter.
Bestyckning fyra 75 mm kan och fyra ksp. Hon lär också ha haft flygplan ombord.
Utrangerad 1976.
Det finns ytterligare en statsisbrytare med namnet Ymer. Den sjösattes 1976 och är fortfarande i tjänst.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven av Föreningen Sveriges Flotta.

Tillbaka
Till startsidan