ymernu.jpg (92209 bytes)

Ymer

Statsisbrytare, sjösatt 1976.
Hon är inte ett örlogsfartyg i egentlig bemärkelse. Men hon har seglat lång tid under örlogsflagg och varit bemannad med personal från flottan, vilket är motivet till att hon redovisas här.
Hastighet 19 knop.
Längd 96, bredd 23 och djupgående 7,3 meter.
Bestyckning fyra 40 mm kan och två hkp.
Det har funnits en tidigare statsisbrytare med namnet Ymer. Den sjösattes 1931 och utrangerades 1976.

Uppgifterna hämtade ur boken Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg. Bilden utgiven som vykort av Ultraförlaget, med Per A.Törvall som fotograf.

Tillbaka
Till startsidan