Freja

Freja

Ångkorvett sjösatt 1885.
Hon hade tre master och kunde för ånga göra 14 knop i högsta fart.
Besättningen uppgick till 293 man, varav 14 officerar, 11 underofficerare och 268 matroser.
Hon var bestyckad med 10 kanoner, 5 på varje sida. På däck fanns en större kanon förut
och en akterut. I övrigt fanns några mindre kanoner och kulsprutor på däck.

Hon blev känd genom ett antal långresor. Under Åren 1886 - 1887 genomfördes
en jordenruntresa, vintern 1889 - 1890 gick långresan till medelhavshamnar, 1895 - 1896 gick resan
till Västindien, 1901 -1902 en ny vinterresa till medelhavshamnar och 1902 besökte också hon S:t Petersburg.
Under den sistnämnda resan var prins Wilhelm med. Han var också ombord 1905 då resan gick till Egypten.
I sin bok BLICK TILLBKAKA berättar Prinsen några episoder från denna resa som till exempel: "Gamla Freja,
vars namne var gift med Od men i Eddan figurerar som mö, blåste via Falmouth ner till Madeira där det
blev kälkåkning utför backarnas hala kullerstenar med omfattande vinprovning efteråt. Mindre kaggar fann
omedelbart vägen till hytterna medan större skickades hem på annat sätt, lyckligt ohämmade av blivande
Vin- och spritcentraler."

Resan till medelhavshamnar 1889 - 1890 finns dokumeterad i boken En långresa med Korvetten Freja för år
omkring 30 sedan.
Boken gavs ut 1922 och författaren Gustav Ulff var en av de 14 officerarna. Boken handlar
till stor del om vilka fantastiska platser officerarna fick besöka och de magnifika middagar och fester de inviterades till.
Han redovisar också officerarnas arbetstid på 1890-talet. Läs några korta utdrag genom att
klicka här
.
Det finns även viss dokumentation om resan till Medelhavsländerna 1901 – 1902. Det är minnen nedtecknade av
3:e klass sjömannen Carl Nyman. Här följer en kort sammanfattning.

Bilden är ett brevkort med okänt ursprung. Det är postat i Karlskrona den 3 oktober 1911. Bilden på
Nyman och hans minnesanteckningar kommer från Bengt Hällgren.

Tillbaka
Till startsidan