Översikt av innehållet i länkarna om flottan.

Länkarna, som börjar med Sjömansskolan i Karlskrona och slutar med Jagaren Uppland, bildar en sammanhängande berättelse om min tid i flottan. Berättelsen är numera tryckt på Abrahamsons tryckeri i Karlskrona och utgiven av Forum Navale och Marinlitteraturföreningen. Boken heter I FLOTTANS UNIFORM, En berättelse om livet som flottist.
    Av tabellen framgår vad som finns under varje länk, hur lång texten är och antalet bild-och ljudfiler. Du kan nå berättelsen även från denna sida genom att klicka på kapitelnumren i tabellen.
   Men klicka först på lästips!

Länkarna och deras innehåll Kapi-
tel
Text-
sidor
Bild-
filer
Ljud-
filer
Kommentarer
Sjömansskolan i
Karlskrona 1943
Ett 18 5  
Jarramas 1944 Två 16 4    
Oscar II 1944 Tre 14 3 1 Musik, wav Indiansommeer
Gustav V 1944-45 och Sverige 1945 Fyra 18 8 1 Talfil, 168 kB Winamp.
HJVB 274 1945 och
underbefälsskolan 1945-46
Fem 17 9    
Älvsnabben, Sverige och Karlskrona 1946, Dristigheten och Älvsnabben 1947 Sex 21 10 1 Tändkulemotor, 25 sek
Norrköping 1948 Sju 18 10    
Patricia 1948 - 50 Åtta 11 7  
Uppland 1950 Nio 9 3    
Efterord

Start flottan


Designat av Kjell Närkhammar i januari 2001. Reviderat i november 2001.